Ugunsdzēsības aparāti

PA-1

PA-3

PA-6

pa-6

8A 34B C

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 1 kg
Spiediens ~ 15 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Komplektā – stiprinājums
Pielietojums: Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.

Atbilstība: CE, EN3, sertifikāts Nr. EX-C-348/EN3/B/03/12

___________________________________

21A 113B C

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 3 kg
Darbības laiks (nepārtrauktais) – 15 sekundes
Spiediens ~ 15 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Komplektā – stiprinājums
Pielietojums: Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.

Atbilstība: CE, EN3, sertifikāts Nr. EX-C-341A/EN3/B/02/14

______________________________________

43A 233B C

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 6 kg
Darbības laiks (nepārtrauktais) – 15 sekundes
Spiediens ~ 15 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Komplektā – stiprinājums
Pielietojums:Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.
Atbilstība:97/23EEC;PN-EN3, CE 0062

PA-6 (55A)

PA-25

pa-25

55A 233B C

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 5 kg
Spiediens ~ 15 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Komplektā – stiprinājums
Pielietojums: Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.
Atbilstība: CE 0029, DIN EN3, sertifikāts Nr. SP 187/15

________________________

A II B C

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 25 kg
Darbības laiks (nepārtrauktais) – 55 sekundes
Spiediens ~ 16 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Pielietojums:Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.
Atbilstība:97/23EEC;PN-EN3, CE 0062

PA-50

pa-50

Ražotājvalsts:ES
Tehniskie dati:
Pulvera daudzums – 50 kg
Darbības laiks (nepārtrauktais) – 90 sekundes
Spiediens ~ 16 bar
Ugunsdzēsības klase – ABC
Pielietojums:Paredzēti cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.
Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.
Atbilstība:97/23EEC;PN-EN3, CE 0062

OU-2

ou-5

Ražotājvalsts: ES
Tehniskie dati:
CO2 (oglekļa dioksīda) masa balonā – 2 kg
CO2 izplūdes laiks no balona – 8 sekundes
Spiediens ~ 180 bar
Testa spiediens ~ 250 bar
Ugunsdzēsības klase – BC
Komplektā- stiprinājums
Pielietojums: Paredzēts dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķidrumu (benzīns, eļļa, spirti, tauki u.c.) un elektroietaišu zem sprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai. Var pielietot arī dažādu citu degošu materiālu, kā arī iekārtu un atsevišķu agregātu lokālai dzēšanai ar tilpuma metodi, t.i. piepildot noteikta apjoma telpu ar CO2 pēc normatīva – 6kg CO2 uz 1m3.
CO2 ir ķīmiski neitrāla gāze 1,5 reizes smagāka par gaisu, nevada elektrību, nebojā dzēšamās virsmas. Tāpēc sevišķi piemēroti CO2 aparāti ir tādu objektu aizsardzībai kā muzeji, arhīvi, darba telpas ar datoriem, laboratorijas, virtuves, kā arī neapkurināmas telpas. Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -20°C līdz +50°C.
Atbilstība:Direktīvai 97/23EC, Standartam 84/525EEC; CE

OU-5

ou-2

Ražotājvalsts: ES
Tehniskie dati:
CO2 (oglekļa dioksīda) masa balonā – 5 kg
CO2 izplūdes laiks no balona – 15 sekundes
Spiediens ~ 180 bar
Testa spiediens ~ 250 bar
Ugunsdzēsības klase – BC
Komplektā – stiprinājums
Pielietojums: Paredzēts dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķidrumu (benzīns, eļļa, spirti, tauki u.c.) un elektroietaišu zem sprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai. Var pielietot arī dažādu citu degošu materiālu, kā arī iekārtu un atsevišķu agregātu lokālai dzēšanai ar tilpuma metodi, t.i. piepildot noteikta apjoma telpu ar CO2 pēc normatīva – 6 kg CO2 uz 1m3.
CO2 ir ķīmiski neitrāla gāze 1,5 reizes smagāka par gaisu, nevada elektrību, nebojā dzēšamās virsmas. Tāpēc sevišķi piemēroti CO2 aparāti ir tādu objektu aizsardzībai kā muzeji, arhīvi, darba telpas ar datoriem, laboratorijas, virtuves, kā arī neapkurināmas telpas. Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -20°C līdz +50°C.
Atbilstība: Direktīvai 97/23EC, Standartam 84/525EEC; CE