Ugunsdrošā krāsa

Nullifire krāsa metāla konstrukijām S707-60 uz ūdens bāzes

 

Krāsas tips

Organiski atšķaidāms uzbriestošs uguns aizsargsastāvs.

 

 

 

 

 

Īpašības un lietošanas sfēra

Tiek izmantots, lai palielinātu tādu nesošo tērauda konstrukciju, rūpniecības un civilās celtniecības būvju ugunsizturības robežu līdz 120 minūtēm, ko izmanto telpu ar neagresīvu vidi iekšienē, kas nav pakļautas tiešai ūdens iedarbībai, un ar gaisa relatīvo mitrumu, kas nav lielāks par 80%. Ja uguns aizsargpārklājumu izmanto palielināta mitruma apstākļos (virs 80%), temperatūru starpības gadījumos, iedarbojoties rūpnieciskām ķīmiski agresīvām vidēm, uz uguns aizsargpārklājuma virsmas jāuzklāj aizsargkārta (aizsargpārklājums). Atbilst ugunsdrošības prasībām, kas noteiktas ENV 13381-4 un BS476 Part 21 „Tērauda konstrukciju uguns aizsargsastāvi. Vispārīgās prasības. Uguns aizsardzības efektivitātes noteikšanas metode”:

 

Tehniskais raksturojums

Teorētiskais patēriņš un pārklājuma plēves biezums

Sastāva patēriņu un pārklājuma sausās kārtas biezumu nosaka atkarībā no metāla konstrukciju un šā metāla biezuma un nepieciešamās ugunsizturības robežas.

Konstrukciju sakaršanas līdz 500oC ilguma atkarībā no šā metāla biezuma un uguns aizsargpārklājuma sausās kārtas, kas uzklāta uz antikorozijas pamata 0,05 mm biezumā.

 

Praktiskais patēriņš

Tehnoloģiskie sastāva zudumi, kas rodas uzklājot, ir 5–20%. Tehnoloģiskie zudumi atkarīgi no uzklāšanas paņēmiena, apstrādājamās konstrukcijas parametriem, darba veikšanas apstākļiem.

 

Žūšanas ilgums un starpkārtu žūšana

Ar bezgaisa smidzināšanas metodi veiktā pārklājuma žūšanas ilgums, ja relatīvais mitrums ir 80%:

 

gaisa temperatūra                                +10oC              +20oC              +30oC

 

Nav gaisa apmaiņas, st.                       24                    24                    24

 

Gaisa apmaiņa 2 m/s, st.                      24                    20                    18

 

Starpkārtu žūšanai jāilgst ne mazāk kā 24 stundas, ja temperatūra ir +10oC un gaisa relatīvais mitrums nav lielāks par 80%.

 

 

Spīdums

Matēts

 

Krāsa

Balta. Lai iegūtu citu krāsu, izmanto virsējo pārklājumu vai krāsainu pastu ar ūdens pamatu, bet ne vairāk kā 2–3% no masas. Lai iegūtu viendabīgu krāsu, sastāvs rūpīgi jāsamaisa, pievienojot krāsaino pastu.

 

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana

Sastāvu klāj uz gruntētas virsmas. Antikorozijas grunts sausās plēves biezumam jābūt ne mazākam par 50 mkm, virsmai jābūt sausai, bez putekļiem, attaukotai.

 

Grunts pārklājumi/gruntējumi

Grunts pārklājumiem/gruntējumiem izmanto alkīda, epoksīda un citas gruntēšanas krāsas, izņemot materiālus ar bituma vai hlorkaučuka pamata plēves veidotāju.

 

Krāsošanas noteikumi

Uzklājot sastāvu un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5oC, gaisa relatīvajam mitrumam – ne lielākam par 80%. Krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par 2oC augstākai nekā rasas punkta temperatūra.

 

Krāsas uzklāšana

Pirms uzklāšanas sastāvs rūpīgi jāsamaisa. Sastāvs jāklāj ar bezgaisa smidzināšanas metodi, ar rullīti vai ar otu. Drīkst atšķaidīt ar toluolu vai ksilolu ne vairāk kā 7–10% no masas. Lai uzklātu sastāvu ar bezgaisa smidzināšanas metodi, ieteicams izmantot ierīci ar šādiem parametriem:

 

Darba spiediens ne mazāks, bāri                                                         250

Krāsas smidzināšanas aparāta sprauslas diametrs, collas                    0.021”–0.030”

Smidzināšanas leņķis, grādi                                                                20o–40o

Padevējšļūtenes diametrs, mm (collas)                                               10 (3/8”)

Padevējšļūtenes garums, m                                                                 maksimālais – 60

 

Pārklājuma mitrās plēves maksimālais biezums, ja to klāj vienu reizi ar bezgaisa smidzināšanas metodi, ir 1,5 mm, ja klāj ar rullīti vai ar otu – 0,6 mm.

 

 

Pārklājuma kārtas biezuma mērīšana

Katras mitras (nesacietējušas) pārklājuma kārtas biezumu krāsošanas darbu laikā mēra atsevišķi. Mērīšanai izmanto mitrās plēves mērīšanas lineālu. Lai izmērītu pārklājuma sausās kārtas biezumu, izmanto kontroles magnētiskos biezuma mērītājus.

 

Aizsargpārklājums

Aizsargpārklājumu uzklāj uz uguns aizsargkārtas vajadzīgajā biezumā. Pirms aizsargpārklājuma uzklāšanas starpkārtu noturējumam jābūt ne mazākam kā 24 stundas, ja relatīvais mitrums ir 80% un gaisa temperatūra +10oC. Aizsargpārklājumam var izmantot lakas vai krāsas, kas izturīgas pret atmosfēras iedarbību un agresīvām vidēm. Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem var tikt izmantoti materiāli ar poliuretāna, hlorvinila, poliētera, alkīda, poliakrilāta, epoksiakrilāta, uretānakrilāta pamata plēves veidotājiem.

 

Atšķaidītājs un instrumenta tīrīšana

Toluols, ortoksilols, ksilols. Uzmanību! Pēc darba beigšanas nepieciešams nomazgāt ierīci!

 

Glabāšana un transportēšana

Krāsas glabāšanas garantijas laiks ir 12 mēnešu no izgatavošanas datuma ar noteikumu, ka tara saglabā hermētiskumu un glabāšanas temperatūra ir no +5oC līdz +35oC.

Uzmanību! Nepieļaujiet transportēšanu un glabāšanu, ja temperatūra ir zemāka par +5oC!

 

Darba aizsardzība un drošības tehnika

Veicot krāsošanas darbus, jāievēro drošības prasības, ko noteicis GOST 12.3.035-84 „SSBT Krāsošanas darbi. Drošības prasības”. Sastāvs neizdala cilvēka veselībai kaitīgas vielas, nekairina ādu un gļotādas. Ja sastāvs nokļūst uz ādas, tā jānomazgā ar ūdeni un ziepēm, ja acīs – tās jāskalo ar lielu tīra ūdens daudzumu.