Speciālā literatūra

Ugunsdrošības noteikumi latviešu valodā
Ugunsdrošības noteikumi krievu valodā
Žurnāli

 

zurnals
1. pielikums – Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls, A4
4. pielikums – Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāls, A4
5. pielikums – Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, A4
6. pielikums – Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments, A4
8. pielikums – Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls, A4
10. pielikums – Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls, A4
11. pielikums – Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls, A4